Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2013

1325 6aea 500
Reposted bykasia010907 kasia010907

February 15 2013

3819 e450
Reposted byGrooszekthebonyableJuliette
Miała zestarzeć się, ze mną nadzieja na coś, co czeka mnie
Miałem spokojnie przejść, obok wiatraków, porażki godniej znieść
Miałaś mi pewność dać, nieważne, kto przegra, lecz kto jest sam
Dlaczego wiec oddać chce wszystko, co wiem, za niepewności jeden dzień

Niepewności jeden dzień!

February 11 2013

9967 4390
Reposted byaisolrolouecraft
9945 5179
Reposted byczekoladazchili czekoladazchili

February 07 2013

1698 9fc4 500
Czekamy

February 03 2013

4692 7915 500
Reposted fromcute-guy cute-guy

January 30 2013

6256 8351

5t4rk:

Theo Gosselin | Worbz.com on We Heart It - http://weheartit.com/entry/49876902/via/ded1cated

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viacocosugar cocosugar

January 26 2013

January 24 2013

January 22 2013

January 21 2013

3181 615f
"where's my coffee? has she died or something"
4910 25a3
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viaLightsaber Lightsaber

January 19 2013

7964 bc1f

January 18 2013

3555 17b9

January 17 2013

7666 ac48
Reposted bynatkinsonbadblood

January 11 2013

9399 f7e1

January 05 2013

5819 f7c0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl